O projekcie

Projekt „Szkoła Żywej Pamięci” współfinansowany jest ze środków  Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej – Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, w ramach konkursu pn. Fundusz Patriotyczny – edycja 2020-2021 Wolność po polsku.

We współczesnym świecie coraz rzadziej poruszane są kwestie patriotyzmu, przynależności do społeczeństwa polskiego, identyfikacji z fundamentalnymi wartościami, dlatego też tak ważne jest wdrażanie działań, zachęcających młodzież do zapoznania się z wydarzeniami historycznymi, które wpłynęły na obecny kształt państwa polskiego. Projekt przewiduje działania, które będą atrakcyjne dla młodych ludzi, w których będą chętnie i aktywnie uczestniczyć, dlatego bardzo istotna jest różnorodność poszczególnych elementów składowych.  

Projekt „Szkoła Żywej Pamięci” to zadanie zakładające działania interdyscyplinarne, obejmujące organizację warsztatów patriotycznych dla uczniów, w tym pogadanki, wycieczki śladami wydarzeń historycznych oraz plenerowy festiwal patriotyczny, obejmujący min. rekonstrukcję historyczną, pokazy tańca ludowego czy prezentację powstańczej kuchni polowej. Ponadto, uczestnicy odwiedzą ważne dla upamiętnienia historii Polski Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Projekt zakłada realizację cyklu działań dla uczniów szkół podstawowych z klas 7-8 oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Działania te będą miały na celu wzmocnienie ducha patriotycznego wśród młodzieży szkolnej, poprzez przekazanie im treści historycznych, rekonstrukcję historyczną oraz odwiedzenie miejsc związanych z historią Polski, w szczególności z czasów II wojny światowej. 

Planowane działania

Projekt „Szkoła Żywej Pamięci” będzie się składał z następujących elementów:

  • Turnusy zielonej szkoły, obejmujące warsztaty kreatywności w grupach, pogadanki historyczne oraz wycieczki lokalne szlakiem partyzanckim: „Hubal”, „Nurt”, „Ponury”, „Szary”, jak również odwiedzanie miejsc pamięci związanych z bitwami, potyczkami i pochówkiem żołnierzy. Podczas wycieczek odbędą się lekcje w terenie z przewodnikiem, regionalistą i historykiem przybliżającym szczegóły wydarzeń historycznych.
  • Wyjazd do muzeum Powstania Warszawskiego – wszyscy uczestnicy projektu, po zakończeniu turnusów zielonej szkoły wezmą udział w wyjeździe do interaktywnego Muzeum Powstania Warszawskiego.
  • Plenerowy Festiwal Żywej Pamięci dla wszystkich uczestników, podsumowujący projekt, który będzie obejmował szereg atrakcji mających na celu przybliżenie wydarzeń historycznych w festiwalowej formule. Podczas Festiwalu zaplanowano min. rekonstrukcję historyczną, konkursy o tematyce patriotycznej, konkurs piosenki patriotycznej, warsztaty plastyczne o tematyce patriotycznej, naukę poloneza i innych tańców narodowych, pokaz zespołu pieśni i tańca, pokazy kuchni polowej i potraw staropolskich – stanowiska pokazowe, na których uczestnicy festiwalu będą mogli zobaczyć jak wyglądało przygotowanie potraw podczas walk na froncie, w jakich warunkach jadano, jak sobie radzono z ograniczeniami.

 

Relacja

Gra miejska „Śladami sławnych Polaków po Kielcach”

Poranna gimnastyka

Szkoła przetrwania

Warsztaty, sprzątanie, ognisko, wycieczka

Wspólne gotowanie „kociołka” na kolację

Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Śladami bohaterów „Kamieni na szaniec” – Zośki, Alka i Rudego

Wycieczka na Wzgórze Zamkowe – Więzienie Kieleckie

Zajęcia historyczne

Zajęcia z pierwszej pomocy