Projekt „Szkoła Żywej Pamięci” będzie się składał z następujących elementów: 

  • Turnusy zielonej szkoły, obejmujące warsztaty kreatywności w grupach, pogadanki historyczne oraz wycieczki lokalne szlakiem partyzanckim: „Hubal”, „Nurt”, „Ponury”, „Szary”, jak również odwiedzanie miejsc pamięci związanych z bitwami, potyczkami i pochówkiem żołnierzy. Podczas wycieczek odbędą się lekcje w terenie z przewodnikiem, regionalistą i historykiem przybliżającym szczegóły wydarzeń historycznych. 
  • Wyjazd do muzeum Powstania Warszawskiego – wszyscy uczestnicy projektu, po zakończeniu turnusów zielonej szkoły wezmą udział w wyjeździe do interaktywnego Muzeum Powstania Warszawskiego.
  • Plenerowy Festiwal Żywej Pamięci dla wszystkich uczestników, podsumowujący projekt, który będzie obejmował szereg atrakcji mających na celu przybliżenie wydarzeń historycznych w festiwalowej formule. Podczas Festiwalu zaplanowano min.  rekonstrukcję historyczną, konkursy o tematyce patriotycznej, konkurs piosenki patriotycznej, warsztaty plastyczne o tematyce patriotycznej, naukę poloneza i innych tańców narodowych, pokaz zespołu pieśni i tańca, pokazy kuchni polowej i potraw staropolskich – stanowiska pokazowe, na których uczestnicy festiwalu będą mogli zobaczyć jak wyglądało przygotowanie potraw podczas walk na froncie, w jakich warunkach jadano, jak sobie radzono z ograniczeniami.