Projekt „Szkoła Żywej Pamięci” współfinansowany jest ze środków  Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej – Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, w ramach konkursu pn. Fundusz Patriotyczny – edycja 2020-2021 Wolność po polsku.

We współczesnym świecie coraz rzadziej poruszane są kwestie patriotyzmu, przynależności do społeczeństwa polskiego, identyfikacji z fundamentalnymi wartościami, dlatego też tak ważne jest wdrażanie działań, zachęcających młodzież do zapoznania się z wydarzeniami historycznymi, które wpłynęły na obecny kształt państwa polskiego. Projekt przewiduje działania, które będą atrakcyjne dla młodych ludzi, w których będą chętnie i aktywnie uczestniczyć, dlatego bardzo istotna jest różnorodność poszczególnych elementów składowych.  

Projekt „Szkoła Żywej Pamięci” to zadanie zakładające działania interdyscyplinarne, obejmujące organizację warsztatów patriotycznych dla uczniów, w tym pogadanki, wycieczki śladami wydarzeń historycznych oraz plenerowy festiwal patriotyczny, obejmujący min. rekonstrukcję historyczną, pokazy tańca ludowego czy prezentację powstańczej kuchni polowej. Ponadto, uczestnicy odwiedzą ważne dla upamiętnienia historii Polski Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Projekt zakłada realizację cyklu działań dla uczniów szkół podstawowych z klas 7-8 oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Działania te będą miały na celu wzmocnienie ducha patriotycznego wśród młodzieży szkolnej, poprzez przekazanie im treści historycznych, rekonstrukcję historyczną oraz odwiedzenie miejsc związanych z historią Polski, w szczególności z czasów II wojny światowej.